Foreninger i Halsnæs Kommune har mulighed for at låne forskellige lokaler til deres foreningsaktiviteter. I lokalebookingsystemet kan du få et overblik over, hvilke lokaler der er ledige på hvilke tidspunkter samt booke lokaler direkte.

Halsnæs Kommune råder over en lang række lokaler til idræts-, fritids- og kulturformål. Foreninger og aftenskoler kan låne lokaler på blandt andet skoler, rådhuset, Aktivitetshuset Paraplyen, Gubben, Fyrgården samt idrætsanlæg- og haller til deres aktiviteter. Det er desuden muligt at låne eller leje udendørsarealer i kommunen til aktiviteter.

For at kunne få anvist offentlige lokaler/anlæg skal foreningen være godkendt som frivillig, folkeoplysende forening af Halsnæs Kommune. Ved lån/leje af udendørs pladser og grønne arealer er dette ikke nødvendigt.

Fordelingen af lokaler sker på baggrund af "Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune"

Søg og book lokaler

Alle foreninger, der er godkendt som en folkeoplysende forening i Halsnæs Kommune, får udleveret et login-navn og et password til lokalebookingsystemet www.aktivhalsnaes.dk. Her kan man få et overblik over, hvilke lokaler der er ledige, og bestille et ledigt lokale eller facilitet. Når bestillingen er bekræftet per e-mail, er lånet af lokalet at betragte som en fast aftale.

Lån udendørsarealer

Retningslinjerne bruges af administrationen ved henvendelse fra borgere, foreninger, institutioner og erhvervsdrivende om at låne eller leje kommunens arealer til brug for forskellige aktiviteter. Aktiviteter som for eksempel foreningsarrangementer, institutionsaktiviteter, loppemarkeder og torvehandel, private fester, cirkusforestillinger, tivoliaktiviteter, koncerter, kurser, forskellige happenings samt udeservering. 

Retningslinjer for lån og leje af kommunale pladser og grønne arealer 

Gågaderegulativ

Hvis du i forbindelse med et arrangement eller dit erhverv skal opstille midlertidige/transportable konstruktioner så som telte, scener, tribuner, mobile antenner, storskærme m.m. kræver det en byggetilladelse, hvis konstruktionerne ikke er certificerede.

Halsnæs Kommune har udarbejdet nogle retningslinjer for ansøgninger.

Retningslinjer for opstilling af telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner