<Macro: (,)>

Procedure for sæsonbooking 2020

Den 17. februar åbnes der for indtastning og tidsplan for årets hal-og lokalefordeling. Ansøgninger om lokaler og faciliteter under denne fordeling foregår udelukkende ved indtastning i Halsnæs Kommunes lokalebookingsystem, Aktivhalsnaes.dk. Når fristen for at ansøge om hal- og lokaletider er udløbet den 8. marts, vil administrationen trække en liste fra lokalebookingsystemet. Denne liste er grundlaget for det videre arbejde med hal- og lokalefordelingen.

Det er her vigtigt at understrege, at det ikke kan forventes, at ansøgninger indtastet efter den 8. marts tages i betragtning til hal- og lokalefordelingen. Samtidig er det foreningens ansvar at sørge for, at en ansøgning er korrekt indtastet og afsendt i lokalebookingsystemet.

Skulle du have mistet dit password eller glemt, hvordan du bruger systemet, er du velkommen til at skrive til: idraetshallerne@halsnaes.dk eller alshb@halsnaes.dk

Vigtige datoer og frister

  • 17. februar               Indtastning til årets halfordeling begynder.
  • 08. marts                 Sidste frist for indtastning af ønsker.
  • 15. marts                 Indtastede ønsker er synlige i systemet.
  • 26. marts                 Halfordelingsmøde samt møde i halfordelingsudvalget.
  • 06. april                   Endeligt udkast til halfordeling er synligt i lokalebookingsystemet.
  • 26. april                   Sidste frist for indlevering af eventuelle klager over halfordeling.
  • 10. juni                    Klager behandles på møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.