<Macro: (,)>

Puljer til kultur og idræt

Halsnæs Kommune har en række puljer til at støtte kultur- og idrætslivet. Her på siden får du et samlet overblik over puljer og ansøgninger. Puljerne støtter meget forskellige formål, som er alt fra nyskabende projekter til renovering af eksisterende faciliteter.

Visionspulje - 200.000 kroner (OBS - puljen er uddelt i 2019)

Visionspuljen kan søges af borgere, foreninger, partnerskaber og erhvervsliv, der ønsker støtte til at videreudvikle eller igangsætte et projekt, der er med til at levendegøre Vision 2030. Ansøgningerne vurderes administrativt af Vækst og Udvikling, og drøftes og godkendes politisk i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Ansøgningsfrist er den 2. april kl. 12.00

Halsnæs Kulturelt Samråds pulje - 301.000 kroner (OBS - puljen er uddelt i 2019)

Halsnæs Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for foreninger i Halsnæs Kommune, hvis hovedformål er at udøve, arrangere og/eller formidle kulturelle aktiviteter. Halsnæs Kulturelt Samråd fordeler kommunale midler til lokale, kulturelle aktiviteter og arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger.

Puljen kan bevilge støtte til planlagte, kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang, samt til særlige foreningsaktiviteter.

Ansøgninger sendes til Halsnæs Kulturelt Samråd via e-mail til halsnaeskultur@mail.dk og behandles løbende og månedsvis.

Folkeoplysnings- og Udviklingspulje - 63.000 kroner (OBS - puljen er uddelt i 2019)

Halsnæs Kommune råder over en særlig Folkeoplysnings- og Udviklingspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til aktiviteter og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet generelt.

  

Intentionen med folkeoplysnings- og Udviklingspuljen er at skabe mulighed for at udvikle eller videreudvikle initiativer og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet, herunder aktiviteter i relation til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.  

Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at projekterne helt eller delvist retter sig mod befolkningsgrupper, som ikke tiltrækkes af eksisterende udbud af aktiviteter på kultur- og idrætsområdet.