<Macro: (,)>

Puljer til kultur og idræt

Halsnæs Kommune har en række puljer til at støtte kultur- og idrætslivet. Her på siden får du et samlet overblik over puljer og ansøgninger. Puljerne støtter meget forskellige formål, som er alt fra nyskabende projekter til renovering af eksisterende faciliteter.

Visionspulje 2020 - 200.000 kroner 

Visionspuljen kan søges af borgere, foreninger, partnerskaber og erhvervsliv, der ønsker støtte til at videreudvikle eller igangsætte et projekt, der er med til at levendegøre Vision 2030 – Oplev det rå og autentiske Halsnæs – samt gøre Halsnæs til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve. Ansøgningerne vurderes administrativt af Vækst og Udvikling, og drøftes og godkendes politisk i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Ansøgningsfrist er den 17.02.20.  kl. 12.00

Læs mere om Vision 2030

Læs mere om visionspuljen og hvordan du ansøger

Halsnæs Kulturelt Samråds pulje 2020 - 301.000 kroner 

Halsnæs Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for foreninger i Halsnæs Kommune, hvis hovedformål er at udøve, arrangere og/eller formidle kulturelle aktiviteter. Halsnæs Kulturelt Samråd fordeler kommunale midler til lokale, kulturelle aktiviteter og arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger.

Puljen kan bevilge støtte til planlagte, kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang, samt til særlige foreningsaktiviteter.

Læs mere om Halsnæs Kulturelt Samråds pulje

Ansøgninger sendes til Halsnæs Kulturelt Samråd via e-mail til halsnaeskultur@mail.dk og behandles løbende og månedsvis.

Folkeoplysnings- og Udviklingspulje 2020 - 63.000 kroner 

Halsnæs Kommune råder over en særlig Folkeoplysnings- og Udviklingspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til aktiviteter og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet generelt.

Formålet med Folkeoplysnings- og udviklingspuljen er at skabe økonomisk mulighed for at udvikle eller videreudvikle initiativer og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet, herunder aktiviteter i relation til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde. Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at projekterne helt eller delvist retter sig mod befolkningsgrupper, som ikke tiltrækkes af eksisterende udbud af aktiviteter på kultur- og idrætsområdet.

Læs mere om Folkeoplysning- og Udviklingspulje

Ansøgninger sendes til mail@halsnaes.dk. Skriv ”ansøgning til Folkeoplysningssamråd v. Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv” i emnefelt. Ansøgninger behandles i Folkeoplysningssamrådet. Planlagte møder i Folkeoplysningssamrådet 2020, forud for hvilke, der kan søges er: 26. februar, 20. maj, 26. august og 25. november. Kontakt gerne Idræts- og Fritidskonsulenten i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen og send ansøgning i god tid, og senest 14 dage før næste møde i Folkeoplysningssamrådet.

Pulje til frivilligt socialt arbejde

Frivillige foreninger, grupper, enkeltpersoner kan søge om kommunalt tilskud til aktiviteter.

Du finder her information om tildelingskriterier, ansøgningsfrister, ansøgningsskema, oplysninger om informationsmøder mv. 

Halsnæs Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne tildeles hovedsageligt til lokale frivillige sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer samt andre frivillige initiativer. Der kan søges til aktiviteter, som har et socialt sigte. Tildeling af midler sker ud fra Halsnæs Kommunes tildelingskriterier.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde gives via Servicelovens § 18. Puljen i 2019 var på kr. 255.000. 

Her kan du læse om, hvordan du søger økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Aktuelt

Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2020. Læs mere om ansøgningsskema mv. her på siden.

Her kan du læse referat af det seneste bevillingsmøde den 25. september 2019.

Under overskriften ’Beslutning’ ses afgørelserne for hver enkelt ansøgning. Under ’Sagsfremstilling’ ses administrationens anbefalinger samt begrundelse herfor. Anbefalingerne bygger på en vurdering ud fra de politisk opstillede kriterier for puljen.

Den fælleskommunale §18 pulje

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommuner.

Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner

Læs mere om den fælleskommunale pulje