<Macro: (,)>

Her bor vi-puljen

Nu er der midler til at drømme stort i alle små byer

Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. Der er to ansøgningsrunder med frist 1. maj og 1. august.

60 mio. kr. til gode liv i mindre bysamfund

Nordea-fondens Her bor vi-pulje skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer. Nordea-fonden har øremærket 60 mio. kr. og forventer at støtte mere end 100 projekter i løbet af året.

Kriterier for at søge Her bor vi-puljen

For at komme i betragtning, skal projektet:

 • Udspringe af og bidrage til flere gode liv i et mindre bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere. 
 • Indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller gerne flere af følgende områder: 0-6-åriges trivsel, friluftsliv eller andet inden for sundhed, motion, natur og kultur. Samt indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange.
 • Styrke fællesskaber i lokalsamfundet. Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet. 
 • Overholde gældende love og regler. Have de relevante tilladelser og tilkendegivelser på plads, eller kunne påvise en positiv dialog med relevante myndigheder.
 • Igangsættes inden for 1 år fra tidspunkt for uddeling.

Der lægges desuden vægt på:               

 • At projektet baserer sig på eller etablerer nye partnerskaber lokalt.
 • At løn og honorarer, der medgår til projektets realisering, kun udgør en mindre del af projektbudgettet. 
 • At projektets aktiviteter gerne bidrager til liv i de mindre bysamfund hele året rundt.
 • At projektet inddrager hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed f.eks. i forbindelse med materialer, energiløsninger, transport m.v.
 • At projektet i videst mulige omfang tager hensyn til forskellige interessegruppers behov i det samme område.
 • At projektet knytter sig til fondens strategi for uddelinger 

Her bor vi-puljen dækker ikke støtte til:

 • Projekter i større byer (+5.000 indbyggere), bydele, forstæder til større byer eller uden tilknytning til mindre bysamfund.
 • Projekter der kan karakteriseres som kommunale og regionale kerneopgaver.
 • Bygning af nye offentlige institutioner eller rene anlægsprojekter, uden tilknyttede aktiviteter.
 • Aktiviteter der er afviklet eller igangsat inden en eventuel uddeling.
 • Almindelig drift herunder løn og honorarer.
 • Projekter som ikke har tilladelser på plads fra relevante myndigheder inden for gældende love og regler.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommuner m.fl. - dvs. almennyttige og nonprofitorganisationer - kan søge.

Nordea Fonden støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, ApS m.v.).

Hvor meget kan man søge om?

Der kan søges mellem 100.000 og 1.000.000 kr. inkl. moms. Projektets budgetsum skal være på minimum 100.000 kr. inkl. moms.

Det er muligt at søge om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ansøger skal have sandsynliggjort, at projektet kan realiseres.

Der stilles krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering ved offentlige projekter.

Læs mere om ansøgningsprocessen, og få gode råd til ansøgningen på https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/her-bor-vi-puljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvornår kan man søge?

 • Første ansøgningsrunde: 25. februar til 1. maj 2020. Ansøgere får svar medio september 2020. 

 • Anden ansøgningsrunde: 2. maj til 1. august 2020. Ansøgere får svar ultimo oktober 2020.