<Macro: (,)>

Procedure for sæsonbooking 2021

Den 5 februar åbnes der for indtastning og tidsplan for årets hal-og lokalefordeling. Ansøgninger om lokaler og faciliteter under denne fordeling, foregår udelukkende ved indtastning i Halsnæs Kommunes lokalebookingsystem – Aktivhalsnaes.dk. Når fristen for at ansøge om hal- og lokaletider er udløbet 24 februar vil administrationen trække en liste fra lokalebookingsystemet. Denne liste er grundlaget for det videre arbejde med hal- og lokalefordelingen.

OBS: I år benytter vi samme procedure for konflikterne, som ved sidste års Halfordeling. dvs. ikke noget fysisk møde, da det hele klares pr. mail eller telefonisk.

Konflikterne samles i mails og sendes til jer. Herefter er det jeres opgave, at finde på en løsning sammen med den anden part i konflikten. Løsningen på konflikten sendes til hesh@halsnaes.dk.                                                                                                  

Skulle der være enkelte konflikter I ikke kan løse, bliver disse behandlet af Halfordelingsudvalget.

For Hundested og Storebjerg Hallens vedkommende, er det besluttet og bruge samme fordeling som i denne sæson 2020/21. Dette skyldes Hundested Hallens renovering, som forventes færdig i august/september.

Nødplanen der pt. bruges i Storebjerg og Enghavehallen fortsætter indtil Hundested Hallen er færdig. Herefter benyttes sæsonfordelingen for 2020/ 2021 i resten af sæsonen 2021/22.

I skal stadig ønske lørdage og søndage til arrangementer, kampe mm. i begge haller.

Tidsplan

05.02.2021: indtastning til årets halfordeling begynder

24.02.2021: Sidste frist for indtastning af ønsker

08.03.2021: Overbookinglisterne er synlige på hjemmesiden og mails udsendes til implicerede foreninger

25.03.2021: Halfordelingsudvalget holder møde

08.04.2021: Endelig udkast til halfordelingen er synlig i lokalebookingsystemet

22.04.2021: sidste frist for indlevering af eventuelle klager over halfordelingen

09.06.2021: Møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med behandling af eventuelle klager over halfordelingen

Det er vigtigt at understrege, at det ikke kan forventes, at ansøgninger indtastet efter den. 24 februar, tages i betragtning til hal-og lokalefordelingen. Samtidig er det foreningens ansvar, at sørge for, at en ansøgning er korrekt indtastet og afsendt i lokalebookingsystemet. Skulle der være mistet password eller forvirring om ansøgningerne i systemet, er du velkommen til at skrive til idratshallerne@halsnaes.dk eller alshb@halsnaes.dk